ДЕКАДЀНТЩИНА

ДЕКАДЀНТЩИНА, мн. няма, ж. Литер. Изк. Неодобр. Упадък, упадъчни черти в литературата и изкуството; декадентство, декаданс. Това, че много тревички и звездички се появиха из стиховете по страниците на литературните списания, това, че се пишат стихове за някакви сантиментални въздишки по любимата, определено казано, е проява на декадентщина. ЛФ, 1958, бр. 16, 6.

Списък на думите по буква