ДЕКАЛУ̀МЕН

ДЕКАЛУ̀МЕН м. Физ. Единица мярка за светлинен поток, равна на десет лумена.

— От гр. δέκα 'десет' + лат. lumen 'светлина'.

Списък на думите по буква