ДЕКАМЀТЪР

ДЕКАМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑тра, м. Мярка за дължина, равна на 10 метра.

— От гр. δέκα 'десет' + μέτρου 'метър'.

Списък на думите по буква