ДЕКА̀Н

ДЕКА̀Н м. 1. Ръководител на факултет във висше учебно заведение. Дойде ректорът, придружен със свита от стареещи, но пълни с академична енергия декани. Д. Димов, Т, 97. Тази година [Б. Златев] не беше избран за декан на Физико-математическия факултет. А. Гуляшки, Л, 497.

2. Църк. Старши свещеник в католическата и англиканската църква.

— От лат. decanus 'десетник' през рус. декан и нем. Dekan.

Списък на думите по буква