ДЕКА̀НСТВО

ДЕКА̀НСТВО, мн. няма, ср. 1. Изпълнение на длъжността декан.

2. Длъжност, звание на декан.

Списък на думите по буква