ДЕКАРБОНИЗА̀ЦИЯ

ДЕКАРБОНИЗА̀ЦИЯ ж. Хим. Отделяне и освобождаване на въглерода, който се съдържа в някакво вещество; обезвъглеродяване.

— От лат. dе‑ ,бе‑, + лат. carbo, ‑onis 'въглен'.

Списък на думите по буква