ДЕКВАЛИФИКА̀ЦИЯ

ДЕКВАЛИФИКА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Изгубване на квалификация; деквалифициране.

Списък на думите по буква