ДЀКВАНЕ

ДЀКВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от деквам.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква