ДЕКЀМВРИ

ДЕКЀМВРИ, мн. няма, м. Дванадесетият месец от календарната година. Беше през декември, тъкмо започнаха студовете и дядо Мирьо я настани в обора. Ем. Станев, ЯГ, 99. Кога излезе той [Георги] от затвора? През декември беше. А. Каралийчев, НЧ, 38. Великият поет е роден в Заосье, при литовския градец Новогрудек, на 24 декември 1798. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 98. Последните дни на месец декември помагаха на неприятеля да направи това нападение, доколкото възможно му беше, защото топоносните шалупи и бомбардите бяха отвред заловени в леда. ЦВ, 1855, бр. 257, 13.

— От лат. december през гр. δεκέμβρι(ο)ς — Е. Васкидович, Първи понятия за детинско употребление (превод), 1847.

Списък на думите по буква