ДЕКЛАРА̀ТОР

ДЕКЛАРА̀ТОР м. Лице, което декларира. Чете ли декларацията на българския президент-министър,..? Досещай се от цитатите и съди за политическия образ на декларатора: "Защото, да поведеш народа, трябва да го застрастиш". Ал. Константинов, Съч. I, 195.

— Фр. déclarateur.

Списък на думите по буква