ДЕКЛАРЍРАМ

ДЕКЛАРЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Правя категорично изказване в уверение на нещо. Той [Борис] беше особено щедър в обещанията си, декларираше, че всичко може да ни достави, че ни обича като родни братя. Сл. Трънски, Н, 541. — Така си е — разпери ръце управителят. — Но властта бди и е на своя пост! — декларира тържествено той. Г. Караславов, Избр. съч. II, 214. В интимна среда от стари приятели той декларираше, че няма нищо против социализма. М. Грубешлиева, ПП, 210.

2. Полит. За държавен глава, министър-председател, социална групировка или партия и под. — правя официално изявление по обществени въпроси. Никому вече не ще бъде позволено да взема от този народ жито с насилие, декларира министърът. Г. Караславов, ОХ II, 543-544. За да разреши кризата, Неру декларира, че заместник-ръководителят на парламентарната група не е непременно негов заместник и наследник. Т. Кюранов, АП, 53.

3. Полит. За правителствен или висш партиен орган — провъзгласявам основни принципи и схващания в официален документ с програмна стойност. Китай незабавно декларира пълната си подкрепа на "кашмирските борци", дошли от Пакистан. Т. Кюранов, АП, 36.

4. Заявявам дали приемам или не условия, ограничения и под. или обявявам налично материално имущество, като попълвам документ и гарантирам с подпис за истинността на сведенията. Митническият преглед се свърши бързо. Трябваше да декларираме, че не носим семена и комунистическа литература. Г. Белев, КВА, 49. Изхитрил се Никола, та декларирал част от имота на дъщеря си и сина си, които живеят в София. Кр. Григоров, РД, 1950, бр. 207, 2. — Нали, преди да заминеш, ти нареди да направим проверка и ние направихме по книгите кой колко е декларирал за частно ползване. Ст. Даскалов, СЛ, 150. И на алжирския, и на мароканския граничен пункт ни задават традиционния митнически въпрос: — Имате ли да декларирате нещо? — Фотоапарат и транзистор... Г. Готев, ПШ, 153.

5. За автор или герой на литературно произведение — изявявам пряко, нехудожествено мисли, чувства, идеи. декларирам се страд. Не е достатъчно да се отрази или декларира новото. Кинотворецът не е просто фотограф, нито само търсач на истини, но и художник-гражданин, воин, който се сражава за утрешния ден на човечеството. НК, бр. 40, 6.

— От фр. déclarer.

Списък на думите по буква