ДЕКЛАРЍРАНЕ

ДЕКЛАРЍРАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от декларирам и от декларирам се. Заповедта относно декларирането пред М-во на индустрията на сечивата, оръдията и частите от тях,.., са публикувани в днешния брой на Държавен вестник. РД, 1949, бр. 17, 5. Декларирането на семената трябва да бъде извършено в срок.

Списък на думите по буква