ДЕКЛИНА̀ТОР

ДЕКЛИНА̀ТОР м. Физ. Уред за измерване на магнитното отклонение.

— Лат. déclinator.

Списък на думите по буква