ДЀКНУВАНЕ

ДЀКНУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от декнувам; декване.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква