ДЕКО̀ДЕР

ДЕКО̀ДЕР м. Техн. Устройство за автоматично декодиране на кодирани телевизионни или др. сигнали. От офиса на телевизионната станция са иззети два фалшиви декодера. 24 часа, 1999, бр. 296, 6. В другия край на кабелната програма стои декодерът, който превежда останалата част от данните от цифров в по-разбираем вид (т. е. обратно в звук или картина). Ег, 2000, бр. 36, 56.

— Англ. decoder.

Списък на думите по буква