ДЕКОДЍРАНЕ

ДЕКОДЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от декодирам и от декодирам се.

Списък на думите по буква