ДЕКОМПРЀСИЯ

ДЕКОМПРЀСИЯ, мн. няма, ж. 1. Мед. Намаляване или отстраняване на натиск върху телесна част чрез манипулация.

2. Мед. Болестно състояние на организъм при промяна на налягане.

3. Техн. Постепенно намаляване на налягането в съд, чието съдържание е под налягане.

4. Нов. Информ. Разширяване на компресирани файлове до първоначалния им размер и вид с помощта на специална програма. Противоп. компресия, компресиране. Това е програма, която компанията обозначава като новата технология за свиване и декомпресия на файлове. Мон., 2001, бр. 772, 16.

— От лат. decompressio.

Списък на думите по буква