ДЕКОМУНИЗА̀ЦИЯ

ДЕКОМУНИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Нов. Полит. Премахване на условията за възстановяване на комунистическото управление в бившите социалистически страни чрез определени мерки (отстраняване на ръководни кадри на комунистическата партия от ръководни постове в държавната администрация и др.); декомунизиране. Чешкият парламент прие нов закон за декомунизация. Д, 1993, бр. 159, 7. Декомунизацията дава шанс за петгодишен размисъл и упорит творчески труд на засегнатите от нея учени. 24 часа, 1993, бр. 9, 8. Депутатът беше инициатор за премахване на закона за декомунизацията, но според неговата партия декомунизацията не е приоритет. 24 часа, 2000, бр. 187, 12.

Списък на думите по буква