ДЕКОНЦЕНТРА̀ЦИЯ

ДЕКОНЦЕНТРА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Раздалечаване, разпръсване на разни страни на нещо, съсредоточено на едно място. Противоп. концентрация. След 1956 г. се пристъпи и към деконцентрация на част от промишлеността на големите промишлени центрове София и Пловдив и местоустановяването ѝ в малки градове с оглед на по-равномерна заетост на работната сила в страната. Геогр. X кл, 81.

— От фр. déconcentration.

Списък на думите по буква