ДЕКО̀Р

ДЕКО̀Р м. Театр. 1. Живописно или архитектурно изображение, предназначено за театрална сцена; декорация. Изкачиха три, четири дървени стъпала, Велчев бутна вратата — бяха на тъмната сцена сред изправените край стените и струпани наоколо декори. О. Василев, Т, 27. Вън от живите хора и сервизният, и реквизитният материал — декори, костюми, мобили, бутафория и др. — не са били за Будевска без значение за по-добро изпълнение. Ст. Грудев, АБ, 157. А вечерта гледах оперетата "Взаимна любов",.. Когато новата завеса от червен плюш се разтвори, видях нови декори, нови костюми. Н. Тихолов, ДКД, 118. През пролетта Пенчо помагаше на именития руски художник Александър Бенуа, който рисуваше декори за една постановка на театър "Пигал". А. Каралийчев, С, 272. За пръв път новият театър въвел пластични декори. Г. Караславов, Избр. съч. III, 393.

2. Само ед. Събир. Съвкупност от живописни и архитектурни елементи, с които се представя мястото и обстановката на драматичното действие на театрална сцена; декорация. Един от съществените елементи, спомагащи за постигането на типична, конкретно-историческа среда за действие, се явява декорът на театралния художник. Т, 1954, кн. 4, 39. Тези младежи поставяха на сцената, в 1920 г., всред един декор, стилизиран, богат със завеси, с авансцени, със стълби, балкони и пр., пиеси от всички страни и от всички епохи. БНТ, 1947, бр. 300-301, 4. Още при пръв поглед прави впечатление особената грижливост и майсторство, с които са работени идейните скици за декора. Т, 1954, кн. 6, 59. Разкъсаният мрачен декор на първа картина подчертава тъмния характер на онова, което се подготвя, тежките, равни, сякаш тъпи стени на следователската стая. С, 1951, кн. 11, 167. Обр. В такива дни валеше дъжд и тъмното безутешно небе, и разкаляната земя, и неприятните пейзажи — всичко даваше тия тежки и мрачни декори, сред които кървавата драма на боя не срещаше никакви контрасти. Й. Йовков, Разк. I, 83. За тях мелницата беше една красива мечта, която разпалваше въображението и бе чуден декор за нови мечти. С. Чернишев, ВМ, 43. Но в повечето случаи смущението [на бурята] взема връх и туристът почва да бълнува за по-скорошната смяна на природните декори. П. Делирадев, В,

264. Тя [Пирин планина] не е просто планина за Банско, не е само красив декор, източник за прехрана или обект за туризъм. Тя е всичко това, но и нещо по-важно: духовна атмосфера. Е. Каранфилов, Б III, 17.

— Фр. décor през рус. декор.

Списък на думите по буква