ДЕКОРАТЍВЕН

ДЕКОРАТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. 1. Който има естетичен ефект, който е художествено оформен и служи за украса. Из селото — шарени чешми, декоративни дръвчета покрай настланите улици, нови къщи с железни оградки, камиони вдигат прашуляци. Ил. Волен, МДС, 29. В първия градски отпуск Спас беше галил като ръката на приятел бодливите клонки на декоративното борче в морската градина. Д. Добревски, БКН, 13. Жажда за бои се разлюля в гърдите му, за цветове,.., за декоративни шарки по стените и тавана. Д. Немиров, Др, 137. Веднага го забелязах — стоеше прав край един от декоративните храсти и държеше в ръка нещо беличко, съвсем прилично на птиче яйце. П. Вежинов, СП, 23. Три декоративни чешми със скулптури красят градината. ВН, 1953, бр. 292, 2. Декоративно пано.

2. Който е предназначен да оформя художествено предмети, свързани с бита, помещения, архитектурна или друга среда. Декоративно изкуство. Декоративно градинарство. Декоративна живопис.

3. Остар. Който е свързан с умение за художествено оформяне на предмети, среда и под. Обектите от дърво, събирани от различните части на страната, говорят също за тънкото декоративно чувство на румънския селянин. НК, 1958, бр. 34, 5. От Роберт Ауер има тоя път само две неща: един детски портрет, фонът на който е окичен с рози, и една гола жена,.., Ауер има приятна декоративна фантазия. С. Радев, Худ., 1909, кн. 4, 10. От Иван Тишова видяхме пак голямата картина "Под явора", позната от София, и един портрет, в който дрехите са сполучливо описани и дето не липсва декоративен вкус. С. Радев, Худ., 1909, кн. 4, 10.

4. Театр. Който се отнася до декорация на театрална сцена. Режисьорът определя с художника общия характер на декоративното и костюмно оформление. ЛФ, 1957, бр. 4, 3. Декоративното решение на пиесата е сравнително улеснено благодарение на ясните авторови ремарки. Ив. Остриков, ППА, 69.

5. Прен. Който е външно ефектен, със съдържание, несъответстващо на външността. Създадените от него образи не живеят: те са статични, декоративни, някъде, поради своята изкуственост, нехудожествени. В стремежа си да стилизира образите — Н. Райнов ги умъртвява. Ив. Богданов, СП, 320-321. Този съвет изпълняваше само декоративни функции — имаше мнение единствено по бюджетните въпроси. П. Цолов, Т, 39. У нас има хора, които периодически плачат за всичко старо,.. Те чувствуват най-слабо или въобще не чувствуват духовното, дълбоко вкоренено, характерното у българина. И затова имат нужда от външното. От декоративното. Б. Шивачев, Съч. I, 52.

Декоративен плат. Плат, предназначен за тапициране или покриване на мебели, за завеси, покривки и под.

— От фр. décoratif през рус. декоративный.

Списък на думите по буква