ДЕКОРЍРАМ

ДЕКОРЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Художествено украсявам предмет, поме‑

щение, сграда и др. Цялото помещение на българския павилион е доста мило декорирано с килими и части от костюми. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 4, 42. Огромният им парижки апартамент е декориран с много вкус. П, 1991, бр. 9, 7. Ярко осветени са фоайетата и специално декорираната зала. Диал, 1990, бр. 6, 8. Клоните и гранките на всяко дърво, на всеки храст, с ония тънки бели ивици над тях — сякаш художник ги е декорирал и приготвил за някакво тържество. Д. Калфов, ПЮН, 52. Всички порцеланови изделия са художествено декорирани с различни по форма и цвят краски. РД, 1950, бр. 261, 3. Над всички цветове преобладава един — зеленият, който като килим покрива земята. А този изумруден килим е декориран тук-там от чудни цветя, обагрени с всички цветове на дъгата. М. Йосифов, ЗФБ, 3.

2. Остар. Правя сценична декорация. Дъното на сцената е декорирано с планински видове. Ив. Вазов, Съч. XI, 82. Всички вперили очи на фантастично декорираната сцена. Ал. Константинов, БГ, 9. На булеварда между Народното събрание и Академията на науките беше построена голяма естрада, декорирана с пейзаж на грузинските планини. РД, 1950, бр. 271, 1.

3. Остар. Окачвам орден, медал. Царят бръкна в нея [вазата], извади голямата плоча,.., пристъпи и я закачи на шията на Ян Бибиян .. Ян Бибиян разбра, че ги декорират. Елин Пелин, ЯБЛ, 73. Сколасал да облече рае панталон и късичко черно сако, декорирано с ордени, запасният капитан влагаше мъчителни усилия да държи бодро и стегнато пълната си фигура. Ем. Станев, ИК I-II, 254. Аз видях — да, хубавичко видях, добрата и гостоприемна госпожа под ръка с една зелена униформа, декорирана с две сребърни виктории на десния ръкав. А. Гуляшки, ЗР, 169. декорирам се страд. По-голямата част от сервизите се декорират. ВН, 1960, бр. 2658, 2. Така в близко бъдеще градините на столицата ще се декорират с нови оригинални по своето идейно разрешение и композиция градински архитектурни елементи. ВН, 1955, бр. 200, 2.

— От фр. décorer през нем. dekorieren.

Списък на думите по буква