ДЕКОРЍРАНЕ

ДЕКОРЍРАНЕ, мн. ‑ия, ср. Книж. Отгл. същ. от декорирам и от декорирам се. Много старание и умение вложиха работничките от декоративното отделение при декорирането на порцелана. ВН, 1955, бр. 191, 1. Па освен това силни икономически съображения президираха както при нагласяването костюмите, тъй и при наемането театралната зала и декорирането на сцената. Ив. Вазов, Съч. VI, 26.

Списък на думите по буква