ДЕКРЕДИТЍРАНЕ

ДЕКРЕДИТЍРАНЕ ср. Финанс. Отгл. същ. от декредитирам и от декредитирам се.

Списък на думите по буква