ДЕКРЕСЧЀНДО

ДЕКРЕСЧЀНДО нареч. Муз. 1. За изпълнение на музикално произведение — с постепенно намаляване на силата на тоновете. Противоп. кресчендо.

2. Като същ. мн. (рядко) ‑и, ср. Изпълнение на музикално произведение с постепенно намаляване на силата на тоновете. Противоп. кресчендо.

— Ит. déscrescendo. — Друга форма: декрешѐндо.

Списък на думите по буква