ДЕКРЀТЕН

ДЕКРЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който е свързан с декрет.

◊ Декретно време. Време в бившия СССР, въведено с декрет от 16. VI. 1930 г., което се намира, като към поясното време се прибави един час.

Списък на думите по буква