ДЕКРЕТЍРАНЕ

ДЕКРЕТЍРАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от декретирам и от декретирам се.

Списък на думите по буква