ДЕКРЕШЀНДО

ДЕКРЕШЀНДО нареч. Муз. Декресчендо. По сценична природа, гласово Будевска бе вън от кръга на ония актьори, най-комедийните, от които се иска понякога да променят естествения си тембър или се искат сложни фиоритури, гласови трикове, неестествено модулиране, неестествени крешенди, декрешенди и пр. Ст. Грудев, АБ, 151-152.

Списък на думите по буква