ДЕКРИМИНАЛИЗА̀ЦИЯ

ДЕКРИМИНАЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Юрид. Изключване на определено деяние от кръга на криминалните деяния чрез съответна законова разпоредба; декриминализиране. Противоп. криминализация.

Списък на думите по буква