ДЕКСТРЍН

ДЕКСТРЍН, мн. няма, м. Хим. Скорбелен продукт, който се употребява като лепило в текстилната, кибритената, хартиената промишленост и др. Ако към калциевия карбонат (гипса) се прибави разтвор от декстрин или стипца, ще се удължи времето на втвърдяването. П. Минков и др., ЕФМ, 36. Колоидните вещества, които се прибавят към глините, за да се увеличи тяхната пластичност, са хумусните вещества или някое органично лепило (декстрин,.. и др.). В. Пеев, МК, 21. При хидролизно разграждане скорбялата се разпада на декстрин, чиито молекули съдържат все още много гликозни остатъци. В. Койчев, Б, 10.

— Фр. dextrine. — С. Н. Веженов, Химия (превод), 1872.

Списък на думите по буква