ДЕКУРСЍВЕН

ДЕКУРСЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. В съчет. Декурсивна лихва. Финанс. Лихва, която се изплаща едновременно с изплащане на последната част от главницата на заема или кредита, върху които е начислена.

— От лат. de ’раз-, от-’ и curro ’изтичам’.

Списък на думите по буква