ДЀЛА̀НКА

ДЀЛА̀НКА ж. Диал. Треска от дърво, която се отцепва при дялане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква