ДЕЛА̀ЧКА

ДЕЛА̀ЧКА1 ж. Диал. Жена, която поделя нещо.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

ДЕЛА̀ЧКА

ДЕЛА̀ЧКА2 ж. Диал. Инструмент за дървени обръчи; делач3.

— От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник, 1971.

Списък на думите по буква