ДЀЛБИЦА

ДЀЛБИЦА ж. Диал. Умал. от делба.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква