ДЕЛЕГА̀Т

ДЕЛЕГА̀Т м. Избрано или назначено лице, което е упълномощено да представя организация, колектив или държава на конференция, конгрес и под. От обявения вече предварителен дневен ред [на националния конгрес на Работническата социалдемократическа партия в 1899] се вижда каква голяма маса работа и колко важни въпроси предстоят на делегатите на партията да уредят и решат тази година. Г. Кирков, Избр. пр I, 71. Дружината изпраща двама делегати в Белград, които да водят преговори за подготовка на общата борба срещу Турция. Ив. Унджиев, ВЛ, 85. — Нашите искания са отхвърлени и преговорите с господарите пропадат... Делегатите, които изпратихме да преговарят, са арестувани. Д. Димов, Т, 277. Въстанието го [Соколовски] завари в Панагюрище, дето беше заминал като делегат на Перущица в Оборище. К. Величков, ПССъч. I, 83.

— От лат. delegatus през рус. делегат. — В-к Нова България, 16. IХ. 1876.

Списък на думите по буква