ДЕЛЕГА̀ТКА

ДЕЛЕГА̀ТКА ж. Жена делегат. Парашкева чу своето име, стисна своята папка и излезе от салона. Тя беше първата жена делегатка, която взимаше думата на конференцията. РД, 1950, бр. 162, 2. Делегатките [на националната конференция],.., а още повече онези, които заеха места в деловия президиум, бяха красноречиво доказателство за израстването на българската жена. ЖД, 1968, кн. 11, 1.

Списък на думите по буква