ДЕЛЕГА̀ТСТВО

ДЕЛЕГА̀ТСТВО, мн. няма, ср. Мисия на делегат. Какво е тяхното делегатство? Кой ги е упълномощил? Кой ги е допратил? П. Р. Славейков, ПХС, 13.

Списък на думите по буква