ДЕЛЕГА̀ЦИЯ

ДЕЛЕГА̀ЦИЯ ж. Група делегати. Ден не минаваше да не пристигат в двореца телеграми, петиции или делегации, които настояваха старецът да бъде освободен и върнат в София. В. Геновска, СГ, 154. Делегацията се състоеше от седем жени. П. Спасов, ХлХ, 115. Правителствена делегация.

◊ Разпит по делегация. Юрид. Вземане показания от свидетел или разпитване на страна по дело не от съда, който разглежда делото, а от съда в местожителството на лицето, което се разпитва.

— От лат. delegatio през фр. délégation и рус. делегация.

Списък на думите по буква