ДЕЛЕГЍРАНЕ

ДЕЛЕГЍРАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от делегирам и от делегирам се.

Списък на думите по буква