ДЕЛЕГИТИМЍРАНЕ

ДЕЛЕГИТИМЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от делегитимирам и от делегитимирам се.

Списък на думите по буква