ДЕЛЀЖЕН

ДЕЛЀЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. 1. Който се отнася до поделяне, до разделяне. Дележно имущество.

2. Биол. Който се отнася до делене на клетките. Ако тази култура беше подложена на облъчване с малка доза, броят на клетките в деление в момента на облъчванетно не се променя, но след 1-2 часа значително намалява. След това дележната активност се увеличава. Вл. Андреев, АЕ, 22. Дележен стадий. Дележен цикъл.

Списък на думите по буква