ДЕЛЀНИЕ

ДЕЛЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. 1. Книж. Разделяне на части; делене, дележ. Анихилацията е най-мощният от всички възможни в природата процес за получаване на енергия. Той хиляди пъти превъзхожда — изчислено за един грам вещество — верижната реакция на делението на урана. И. Спасова, ЧК (превод), 87. Освен механическото деление има и друго, което ся нарича химическо разложение или лъчение. Й. Груев, Ф (превод), 12. Человек е разделил с изкуство някои тела на весма тънки части, а още не е разсипал кое-годе тяло на такива частици, които да не могат вече да се делят, не е достигнал предел, дето отвъд него да не се простира делението. Н. Геров, ИФ, 20.

2. Разграничаване, разделяне на отделни части или групи в рамките на една общност; делене, дележ. Хората не бива да се делят на бедни и богати. Подобно деление е равносилно на престъпление, а общество, в което става това деление, е престъпно. К. Странджев, ЖБ, 81. — Турци, гърци, българи, сърби — продължи той все така отмерено, — време е да престане това деление на народностите в империята. Ст. Дичев, ЗС I, 367. Никъде делението между турци и гяури не ми се е видяло тъй рязко, както тука. К. Величков, ПССъч. I, 148. — Не ща брашно! Какво е това деление на хората. На партийци и безпартийни. Кр. Григоров, ТГ, 102. Обикновено противопоставят на поезията художествената проза. Това деление се е запазило до наши дни. Н. Лилиев, Съч. III, 69.

3. Означение, обикновено във вид на чертичка, на градуирана скала на измерителен уред. Стрелката на манометъра, прикрепен отпред на гърдите му, беше почти покрила нулевото деление. К, 1963, кн. 1, 12. За изучаване на пречупването ние ще използуваме пак оптическия кръг. Това ни дава възможност да отчитаме ъглите на пречупването направо по градусните деления на кръга. Физ. Х кл, 1951, 127. В зависимост от скоростта на движението стрелката на скоростомера се отклонява на повече или по-малко деление по скалата. Физ. VIII кл, 1958, 14. Нулевото деление на линийката е поставено точно срещу единия край (А) на отсечката. Планим. V кл, 5. Живачните термометри имат градуирана скала по Целзий.. Живачният стълбец отбелязва отрицателни температури, когато горният му край слезе под делението 0° на скалата. Геогр. VIII кл, 1965, 25-26. // Разстоянието между две съседни означения. Коефициентът на спирта се мени чувствително с повишаване на температурата, затова деленията у спиртните термометри не са еднакви. Физ. Х кл, 1951, 45.

4. Мат. Аритметическо действие, с което се установява колко пъти едно число се съдържа в друго число. Противоп. умножение. Знаците за умножение (.) и деление (:) са въведени от Лайбниц съответно в 1698 и 1684. Матем., 1965, кн. 2, 46. Всякоя двойна дроб може чрез деление да се приведе в дроб с цели членове. К. Кърджиев, А, 105.

5. Биол. Делене на клетките; дележ. Когато настъпи периодът на деление.., ядрото и протоплазмата се разделят на две части, докато се получат две еднакви клетки. Вл. Андреев, АЕ, 20. Бактериите се размножават чрез деление. Всяка бактерия се дели наполовина. От една бактерия се получават две. Бтн V и VI кл (превод), 162. А в 1927 година съветският биохимик Колцов изказа становището, че гените представляват звена от гигантски наследствени молекули, които се възпроизвеждат при клетъчното деление. Хр. Одисеев, ТН, 56.

Списък на думите по буква