ДЀЛЕНИК

ДЀЛЕНИК, мн. ‑ци, м. Диал. Член на семейството или роднина, който е получил наследствен дял след извършена делба.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква