ДЕЛИКАНЛЍЯ

ДЕЛИКАНЛЍЯ, ‑ѝята, мн. ‑ѝи, м. Остар. и диал. Млад буен момък; лудо-младо. Те поглеждат през тесния отвор на яшмака си от голям бял пешкир, като се обръщат на всеки миг било да разменят някоя дума със съседките си, било да избягнат някой купидоновски поглед, стрелнат от някои деликанлии... Ив. Вазов, Съч. ХVI, 53. На ония, младите, години бях деликанлия, буйна кръв. Н. Хайтов, ДР, 7. Името на тоя овчар било Манчо.. Допускам да е бил млад помак, деликанлия, някой Османчо или Сулюманчо. Н. Попфилипов, РЛ, 50. Тръгнали ми са, тръгнали, / до девет млади търговци, / до девет деликанлии. Нар. пес., СбНУ ХХVII, 270.

— От тур. delikanlı.

Списък на думите по буква