ДЕЛИКАТЀС

ДЕЛИКАТЀС м. Изискано, висококачествено, специално или рядко ядене или питие. Чудесен подарък! Печена гъска, напълнена със стафиди и ориз, шоколадена торта и шише ликьор. — Кой ти изпраща тия деликатеси, мога ли да знам? А. Гуляшки, ЗР, 107. Тая пивница минаваше за най-добре уредената бирария. Там имаше хубава скара и разни деликатеси. Ем. Ста‑

нев, ИК I и II, 218. Лина не жалеше пари за тия приеми. Не липсваше нито шампанско, нито най-редки деликатеси. М. Грубешлиева, ПП, 222. Угостиха ни с разнообразна и вкусна вечеря. Един меню от супа, заек с винен сос, душен бут от сърна, печено прасе и фрукти, като прибавихме и нашите закуски-деликатеси, можеше да задоволи не само селските гастрономически потребности. Ал. Константинов, Съч. I, 258. // Нещо обикновено, всекидневно необходимо, което при неблагоприятни условия липсва или е в недостатъчно количество и се цени. Тук водата бе деликатес. Джамал и адютантът му я пиеха на малки глътки, като да бе нарзан. Г. Готев, ПШ, 8.

— Фр. délicatesse 'изтънченост, изящество'.

Списък на думите по буква