ДЕЛЍМО

ДЕЛЍМО, мн. няма, ср. Мат. Число, което се дели на друго число при аритметическото действие деление. Числото, което делим (даденото произведение), се нарича делѝмо, числото, с което делим (даденият множител), се нарича делѝтел. Аритм. V кл, 37. Във всяко деление дават ни ся две известни и търсим третото неизвестно; от тях първото ся казува делимо, второто делител, а това, което ся търси — коликост. П. Р. Славейков, ПЧ, 65.

Списък на думите по буква