ДЀЛМИ

ДЀЛМИ частица. Диал. Нали. Ами зима ко да дойт, / .. / Делми требет пусти дърва, делми требит и видело? Нар. пес., СбНУ ХI, 22. Делми, керко, си велевме, / тебе да те посвършиме, / сетне да те омъжиме. Нар. пес., СбНУ ХI, 19.

— От тур. değilmi 'не е ли тъй, нали е тъй'.

Списък на думите по буква