ДЕЛОВОДЍТЕЛЕН

ДЕЛОВОДЍТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Остар. Адм. Който се отнася до ръководене дейността (делата) на дружество, организация и под. Деловодителната комисия разглежда представляемите документи, но ако види за нужно, призовава тъжителя или и двете противни страни и иска разяснения. ДЗОИ I (превод), 99. Кажете ни сега в коя категория пренадлежат основателните и деловодителните членове на българското "Книжевно дружество"? Знан., 1875, бр. 1, 14.

Списък на думите по буква