ДЕЛОВОДЍТЕЛСТВО

ДЕЛОВОДЍТЕЛСТВО, мн. няма, ср. Остар. Адм. Ръководене дейността (делата) на дружество, организация и под.; деловодство. Съобразно с устава ч-щните членове поверяват деловодителството на ч-щето на едно избрано управление. Ч, 1870, кн. 6, 171. Синдици са именуват онези лица, които са определят от заемодавците и одобряват от съдилището за деловодителството на масата на несъстоятелността. ДЗОИ I (превод), 154. Основателно Друмев ще се е питал дали той няма да бъде по-полезен, като смени деловодителството в едно западнало културно учреждение с пастирската служба и с амвона на кириарха. М. Арнаудов, БКД, 233.

Списък на думите по буква