ДЕЛОВО̀ДСТВО

ДЕЛОВО̀ДСТВО, мн. няма, ср. Канц. 1. Водене на служебните книжа и преписките в едно учреждение или предприятие.

2. Отдел в учреждение или предприятие, който се занимава с водене и съхраняване на служебните книжа и преписки. От време на време работеше [Емилия], май беше някъде секретарка или в деловодство някакво. Ст. Стратиев, ПП, 43.

3. Помещение, в което се намира такъв отдел. Мене наистина ме преместиха в стаята на началника, но аз съм си пак деловодител. Само така временно работя при началника, защото в деловодството няма място за бюрото ми. Бл. Калайджиев, Ст, 1966, бр. 1041, 2.

4. Остар. Адм. Деловодителство. "Трябва да се тръпи и да се работи." С такова примирение спрямо една еснафско-търговска среда, неспособна да споделя ентусиазма на революционерите-идеалисти, се залавя Пеев за деловодството на Книжовното дружество. М. Арнаудов, БКД, 236.

Списък на думите по буква